Brak dostępu do internetu

Sprawdź połączenie z siecią aby kontynuować.

Proszę nie wyłączać tego okna

Po ponownym podłączeniu, będzie można kontynuować przeglądanie.

logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje publiczne

Kontrole z 2024 roku

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.1.2024
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 22.12.2023 r.
Zakres kontroli: przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy.
Zalecenia pokontrolne: nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.2.2024
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 11.01.2024 r.
Zakres kontroli: ocena stanu sanitarno – technicznego pomieszczeń obiektu, warunków higieniczno-sanitarnych jakie powinien spełniać personel sprzęt i wyposażenie, a także sposobu postępowania z wytwarzanymi odpadami i ściekami/nieczystościami płynnymi.
Zalecenia pokontrolne: nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Szczecinie

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.3.2024
Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie 06.02.2024 r. do 08.02.2024 r.
Zakres kontroli: podsystemy ruchome wprowadzone do obrotu, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania konfiguracją.
Zalecenia pokontrolne: nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.4.2024
Termin: Kontrolę przeprowadzono w  dniu 02.02.2024 r.
Zakres kontroli: przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym stan techniczny pojazdów kolejowych.
Zalecenia pokontrolne: Podjęcie działań mających na celu niedopuszczenie do zaistnienia w przyszłości nieprawidłowości oraz dokonania analizy przyczyn ich powstania. Usunięcie w terminie natychmiastowym stwierdzonych nieprawidłowości oraz podjęcie czynności zgodnie z posiadanym systemem zarządzania bezpieczeństwem, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanego z działalnością Spółki.

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.5.2024
Termin: Kontrolę przeprowadzono w  dniu 08.03.2024 r.
Zakres kontroli: kontrola projektu „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego – dwóch trójczłonowych zespołów trakcyjnych” realizowanego w ramach Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zalecenia pokontrolne: nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Transportu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.6.2024
Termin: Kontrolę przeprowadzono w  dniu
Zakres kontroli: kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania strony internetowej, zdalnych kanałów sprzedaży biletów, infolinii Operatora oraz godzin otwarcia kas biletowych za 2023 rok.
Zalecenia pokontrolne:

 

Data Autor Zmiana
2024/04/19 9:18 Sylwia Dolna Aktualizacja treści
2024/04/19 9:17 Sylwia Dolna ---
2024/04/04 14:31 Sylwia Dolna Aktualizacja treści
2024/03/26 12:32 Sylwia Dolna Aktualizacja treści
2024/03/15 9:44 Sylwia Dolna Aktualizacja treści
2024/03/07 10:37 Sylwia Dolna Aktualizacja treści