Brak dostępu do internetu

Sprawdź połączenie z siecią aby kontynuować.

Proszę nie wyłączać tego okna

Po ponownym podłączeniu, będzie można kontynuować przeglądanie.

logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
Infolinia: 19757
Opłata za połaczenie zgodna z cennikiem operatora
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje publiczne

Zgłoszenie przejazdu osoby z niepełnosprawnościami

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym pomoc osobom z niepełnosprawnością zapewniana jest, jeżeli o potrzebie jej udzielenia KW zostały powiadomione przynajmniej z 48-godzinnym wyprzedzeniem.

Zgłoszenia podróżnych w sprawie wniosku o udzielenie pomocy podczas zamierzonego przejazdu zarówno pociągiem przewoźnika Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., wraz  z przesiadką na pociąg innego przewoźnika pasażerowie mogą kierować w następujący sposób poprzez:

 • kontakt z Dyspozyturą Spółki – na adres email: dyspozytura@koleje-wielkopolskie.com.pl
 • formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Spółki pod adresem
 • kontakt z Infolinią pod numerem 19 757 (czynna całą dobę)
 • zgłoszenie bezpośrednie (osobiste) do kasy biletowej Spółki (wykaz kas biletowych) – zgodnie z wyznaczonymi godzinami otwarcia kasy
 • kontakt ogólny ze Spółką

Osoba z niepełnosprawnością ma obowiązek zgłosić się na stacji minimum 30 minut i maksimum 60 minut przed odjazdem pociągu.

W zgłoszeniu można wnioskować o pomoc asysty na stacji kolejowej. Zgłoszenie o pomoc asysty przewoźnik kolejowy kieruje do zarządców infrastruktury kolejowej PKP S.A. lub PKP Polskie Linie Kolejowe. Informacja o uzyskaniu potwierdzenia udzielenia pomocy asysty jest kierowana zwrotnie do pasażera przez przewoźnika, który przyjął zgłoszenie pasażera z wnioskiem o udzielenie pomocy.

Masz dodatkowe pytanie? Napisz e-maila na adres: bezbarier@koleje-wielkopolskie.com.pl

Informacje, które Spółka powinna uzyskać od podróżnego:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Ilość osób, które będą odbywały przejazd
 • Rodzaj niepełnosprawności
 • Czy osoba porusza się na wózku inwalidzkim (jakim: elektryczny czy manualny) lub czy używa innego sprzętu ułatwiającego poruszanie się (jakiego?)
 • Stacja odjazdu
 • Data odjazdu
 • Godzina odjazdu
 • Stacja przyjazdu
 • Data przyjazdu
 • Godzina przyjazdu.

Osoby o widocznej niepełnosprawności ruchowej, w tym poruszające się na wózku inwalidzkim, a także osoby niewidome, które nie posiadają ważnego biletu, oraz osoby o ograniczonej sprawności poruszania się nie muszą zgłaszać się do obsługi pociągu w celu jego nabycia. Bilet kupują podczas kontroli bez dodatkowej opłaty.

Połączenia Spółki obsługiwane są przez pojazdy, w których są specjalne miejsca wyznaczone dla osób podróżujących na wózkach inwalidzkich, tym samym osoby z niepełnosprawnością nie muszą, jeśli tego nie chcą przesiadać się na siedzenia w które wyposażone są pojazdy i mogą całą podróż odbyć bezpiecznie korzystając ze swojego sprzętu. Wejście do pojazdu oraz korytarze i przedsionki są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Spółka wskazuje podróżnym, że wcześniejsze powiadomienie o planowanym przejeździe, przynajmniej, z 48-godzinnym wyprzedzeniem, jest uzasadnione i wymagane przez odrębne podmioty kolejowe świadczące pomoc asysty i pozwala przeprowadzić wywiad, dzięki któremu możliwe jest określenie jaka forma pomocy będzie pasażerowi potrzebna.

Pasażerowie o ograniczonej możliwości poruszania się wymagają niezawodności całego łańcucha transportowego. Jedno brakujące ogniwo, jak np. niedziałająca winda/podnośnik w pociągu lub przejście między peronami, które można pokonać tylko po schodach, mogą sprawić, że podróż stanie się niemożliwa. Przy dobrej organizacji, mimo pewnych ograniczeń można realizować podróż w sposób skuteczny i komfortowy oraz bezpieczny.

W sytuacji kiedy otrzymujemy zgłoszenie, pragniemy dopełnić wszelkiej staranności aby taki przejazd mógł się odbyć i został zrealizowany z zachowaniem wymaganych reguł bezpieczeństwa. Taka jest polityka Spółki związana z podnoszeniem jakości świadczonych usług i wykazywaniem wszelkiego rodzaju działania, aby podróżny nie został pozostawiony sam sobie. Zapraszamy do korzystania z przejazdów pociągami Kolei Wielkopolskich.


Udostępnij: Facebook
Zapisz:
Data Autor Zmiana
2020/09/03 13:49 administrator ---
2020/08/28 12:17 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/27 15:29 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/27 14:35 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/27 14:35 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/24 11:17 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/24 11:17 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/13 12:10 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/12 15:17 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/12 15:16 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/07 11:54 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/05 10:35 Patrycja Majchrzak ---