Brak dostępu do internetu

Sprawdź połączenie z siecią aby kontynuować.

Proszę nie wyłączać tego okna

Po ponownym podłączeniu, będzie można kontynuować przeglądanie.

logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje publiczne

Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry i ewidencje są w Spółce prowadzone przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne, zgodnie z podziałem zadań wynikającym z obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego. Zbierane dane mają głównie charakter organizacyjny i porządkowy, a ich celem jest usprawnienie pracy Spółki.

Jednym z podstawowych środków ewidencyjnych są spisy spraw prowadzone przez pracowników Spółki w oparciu o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.

Udostępnianie informacji z rejestrów i ewidencji odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902), z uwzględnieniem art. 5 przywołanej powyżej ustawy, tj. mając na uwadze zachowanie ochrony tajemnic ustawowo chronionych.

W Spółce prowadzone jest Archiwum Zakładowe, które działa w oparciu o art. 33 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.). Archiwum wykonuje swoje zadania na podstawie Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego zatwierdzonych przez Dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Dane zawarte w materiałach gromadzonych przez Archiwum Zakładowe podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902). Do udostępnienia dokumentacji wymagana jest zgoda Zarządu Spółki.

Data Autor Zmiana
2023/03/01 13:03 Patrycja Majchrzak-Krawiec ---
2023/03/01 13:03 Patrycja Majchrzak-Krawiec ---
2020/08/27 15:29 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/07 11:55 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/05 10:35 Patrycja Majchrzak ---