Brak dostępu do internetu

Sprawdź połączenie z siecią aby kontynuować.

Proszę nie wyłączać tego okna

Po ponownym podłączeniu, będzie można kontynuować przeglądanie.

logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje publiczne

Kontrole z 2020 roku

Poniżej prezentujemy zestawienie kontroli przeprowadzonych w Spółce przez podmioty zewnętrzne w 2020 r.:

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 27.01.2020 r. do 10.02.2020 r.
Zakres kontroli: Czas pracy maszynistów, w tym składanie i przekazywanie do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oświadczeń maszynistów oraz stan techniczny i proces utrzymania pojazdów kolejowych.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie natychmiastowym i przekazanie informacji o wykonaniu uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

Termin: Kontrolę prowadzono w okresie od 31.01.2020 r. do 9.03.2020 r.
Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w  tym bhp; przepisy dotyczące legalności zatrudnienia; wypłacanie wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Zalecenia pokontrolne: Niezatrudnianie pracowników powyżej 376 godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym; niezatrudnianie pracowników powyżej przeciętnie 48 godzin na tydzień w okresie rozliczeniowym; zapewnianie pracownikom niedzieli wolnej od pracy nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie; zapewnianie pracownikom tygodniowego odpoczynku w wymaganym wymiarze, nie mniejszym niż 24 godziny; dokonywanie potrąceń składek związkowych z wynagrodzenia pracownika wyłącznie za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie; kształtowanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem zasad wynikających z obowiązującego regulaminu wynagradzania.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę prowadzono w oparciu o dane z Elektronicznego Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej e-SEPE.
Zakres kontroli: Realizacja przewozów zgodnie z zasadami określonymi w umowie o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa wielkopolskiego w okresie od 01.07.2019 do 31.09.2017 (III kwartał 2019).
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę prowadzono w okresie od 13.03.2020 r. do 31.03.2020 r.
Zakres kontroli: Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie natychmiastowym i przekazanie informacji o wykonaniu uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę prowadzono w oparciu o dane z Elektronicznego Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej e-SEPE.
Zakres kontroli: Realizacja przewozów zgodnie z zasadami określonymi w umowie o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa wielkopolskiego w okresie od 01.10.2019 do 31.12.2019 (IV kwartał 2019).
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 4.05.2020 r. do 3.06.2020 r.
Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w  tym bhp; przepisy dotyczące legalności zatrudnienia; wypłacanie wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Zalecenia pokontrolne: przechowywanie programów szkolenia w dziedzinie bhp, na podstawie których zostało dokonane szkolenia pracowników; uzyskiwanie od jednostek szkoleniowych programu szkoleniowego okresowego w dziedzinie bhp na stanowisku pracy maszynisty dostosowanego uwzględniającego wymagania wskazane przez zarządcę infrastruktury kolejowej, w tym do instrukcji o symbolu Ir – 1 “O prowadzeniu ruchu pociągów opracowujący PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”; realizowanie wniosków i środków profilaktycznych zawartych w treści protokołu z ustaleń i okoliczności wypadku przy pracy.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy we Wrocławiu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 25.05.2020 r. do 30.06.2020 r.
Zakres kontroli: Stan techniczny i proces utrzymania pojazdów kolejowych.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie natychmiastowym i przekazanie informacji o wykonaniu uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę prowadzono w oparciu o dane z Elektronicznego Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej e-SEPE.
Zakres kontroli: Realizacja przewozów zgodnie z zasadami określonymi w umowie o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze woj. wielkopolskiego w okresie od 01.01.2020 do 31.03.2020 (I kwartał 2020).
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 23.06.2020 r. do 25.08.2020 r.
Zakres kontroli: Kontrola bezpieczeństwa eksploatacji pasażerskiego taboru kolejowego.
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 23.07.2020 r. do 02.08.2020 r.
Zakres kontroli: Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie natychmiastowym i przekazanie informacji o wykonaniu uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę prowadzono w oparciu o dane z Elektronicznego Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej e-SEPE.
Zakres kontroli: Realizacja przewozów zgodnie z zasadami określonymi w umowie o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze woj. wielkopolskiego w okresie od 01.04.2020 do 30.06.2020 (kontrola problemowa w zakresie punktualności, odwołanych pociągów oraz zestawień – II kwartał 2020 r.).
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 04.09.2020 r. do 20.11.2020 r.
Zakres kontroli: Kontrola w zakresie napraw, eksploatacji, przeglądów technicznych, stanu technicznego oraz stanu sanitarnego wydzierżawionych pojazdów szynowych (I i II kwartał 2020 r. oraz stan techniczny i sanitarny na czas przeprowadzenia kontroli).
Zalecenia pokontrolne: Wyjaśnienie okoliczności, które doprowadziły do przekroczenia czasookresów i przebiegów międzyprzeglądowych dla przypadków zawartych w protokole kontroli. Wyjaśnienie braków i usterek.

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 04.09.2020 r.
Zakres kontroli: Kontrola interwencyjna dotycząca nieprzestrzegania zasad bhp w zakładzie pracy.
Zalecenia pokontrolne:
1. Doprowadzić do właściwego stanu higienicznego kratki wentylacyjne; 2. zapewnić łatwo zmywalne miejsca siedzące w szatni i jadalni; 3. doprowadzić do właściwego stanu technicznego klapy sedesów.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniach 04.08.2020 r. oraz 20.08.2020 r.
Zakres kontroli: Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie natychmiastowym i przekazanie informacji o wykonaniu uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 04.08.2020 r. do 14.08.2020 r.
Zakres kontroli: Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie natychmiastowym i przekazanie informacji o wykonaniu uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 26.10.2020 r. do 28.10.2020 r.
Zakres kontroli: Nadzór nad ośrodkami szkolenia wpisanymi na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję i świadectwa maszynisty, jak również trybu pracy działających w tych ośrodkach komisji egzaminacyjnych.
Zalecenia pokontrolne: Odstąpiono od formułowania uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 27.11.2020 r. do 7.12.2020 r.
Zakres kontroli: Funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie natychmiastowym i przekazanie informacji o wykonaniu uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 20.11.2020 r. do 18.12.2020 r.
Zakres kontroli: Realizacja przewozów zgodnie z zasadami określonymi w umowie o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze woj. wielkopolskiego w okresie od 01.07.2020 do 30.09.2020 (kontrola problemowa w zakresie punktualności, odwołanych pociągów oraz zestawień – III kwartał 2020 r.).
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.


Data Autor Zmiana
2021/06/18 10:11 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/06/18 10:11 Patrycja Majchrzak-Krawiec ---
2021/03/03 14:06 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/02/01 8:13 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2020/12/11 12:03 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2020/11/27 10:32 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2020/11/19 13:53 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2020/11/19 8:50 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2020/11/04 11:30 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2020/10/22 12:21 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2020/10/22 12:18 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2020/10/06 8:00 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2020/09/22 9:41 Patrycja Majchrzak Aktualizacja treści
2020/09/22 9:40 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/28 12:16 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/27 15:24 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/24 11:15 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/07 11:47 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/07 11:47 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/05 10:33 Patrycja Majchrzak ---