Brak dostępu do internetu

Sprawdź połączenie z siecią aby kontynuować.

Proszę nie wyłączać tego okna

Po ponownym podłączeniu, będzie można kontynuować przeglądanie.

logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106
Biuletyn Informacji Publicznej

O spółce

Status i przedmiot działalności

Status prawny Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. to polski przewoźnik kolejowy. Spółka została powołana na mocy Uchwały nr XXXIX/542/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2009 r. oraz zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 22 lutego 2010 r. pod numerem KRS 0000349125. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych właściwych przepisów.

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. posiada licencję z dnia 6 lipca 2010 r. nr WPO/188/2010 na przewóz kolejowy osób oraz zatwierdzony w dniu 3 marca 2011 r. Certyfikat Bezpieczeństwa- Część A oraz zatwierdzony w dniu 17 marca 2011 r. Certyfikat Bezpieczeństwa- Część B.
Po upływie 5 lat Spółka przeszła proces recertyfikacji, który potwierdził spełnienie wymagań prawnych, organizacyjnych i funkcjonalnych stawianych przewoźnikom kolejowym. Na tej podstawie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przyznał Spółce decyzją nr DBK-WSZM.400.125.2015.MP z dnia 1 marca 2016 r. Certyfikat Bezpieczeństwa- Część A (ważny od dnia 3 marca 2016 r.) oraz decyzją nr DBK-WSZM.401.61.2015.MP z dnia 14 marca 2016 r. Certyfikat Bezpieczeństwa- Część B (ważny od dnia 17 marca 2016 r.).
Na mocy decyzji nr DMB-WMIC.400.70.2020. KC z dnia 20 października 2020 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przyznał Spółce kolejny Certyfikat Bezpieczeństwa część A (nr PL1120200042), natomiast decyzją nr DMB-WMIC.401.83.2020.KC z dnia 20 października 2020 r. kolejny Certyfikat Bezpieczeństwa część B (nr PL1220200051). Oba certyfikaty są ważne od dnia 24 października 2020 r. do 24 października 2025 r.

Uchwałą Zarządu nr 86/2021/ZS z dnia 16 listopada 2021 r. Zintegrowany System Zarządzania został rozszerzony o System Zarządzania Utrzymaniem (MMS). Spółka poddana została procesowi certyfikacji systemu przez Urząd Transportu Kolejowego. Na mocy decyzji nr DMB-WMIC.42.88.2021.AP z dnia 25 kwietnia 2022 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przyznał Spółce Certyfikat Zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie nr PL/31/0022/0034. Certyfikat ważny jest do dnia 25 kwietnia 2025 r.

Więcej informacji dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonującego w Spółce odnajdą Państwo na stronie Spółki w zakładce Zintegrowany System Zarządzania.

Zadaniem Spółki jest wykonywanie kolejowych przewozów pasażerskich w obrębie województwa wielkopolskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami Spółki, które znajdują się na dole strony w sekcji 'Pliki do pobrania’.

Przedmiot działalności Spółki:

1) Kolejowe regionalne i inne przewozy osób i rzeczy oraz świadczenie usług związanych z przewozem, w tym:
a) 49.10.Z – Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy;
b) 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
c) 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
d) 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
e) 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
f) 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska;
2) Działalność usługowa w zakresie taboru kolejowego, to jest:
a) 33.17.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego;
b) 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
c) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
d) 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne;
e) 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie;
3) Działalność związana z turystyką, w tym:
a) 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;
b) 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
4) Działalność teleinformatyczna, w tym:
a) 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
b) 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
c) 63.12.Z – Działalność portali internetowych;
d) 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
5) Inna działalność obejmująca:
a) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
b) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
c) 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
d) 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
e) 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
f) 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;
g) 58.11.Z – Wydawanie książek;
h) 58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
i) 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
j) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
k) 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
l) 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

Pliki do pobrania

Umowa Spółki - tekst jednolity przyjęty uchwałą z dnia 14 grudnia 2023 r.POBIERZpdf6.0 MBUmowa Spółki - tekst jednolity przyjęty uchwałą z dnia 14 grudnia 2023 r.pdf6.0 MBPOBIERZ
Certyfikat bezpieczeństwa część A - ważny od 24.10.2020 r.POBIERZpdf1.4 MBCertyfikat bezpieczeństwa część A - ważny od 24.10.2020 r.pdf1.4 MBPOBIERZ
Certyfikat bezpieczeństwa część B - ważny od 24.10.2020 r.POBIERZpdf1.4 MBCertyfikat bezpieczeństwa część B - ważny od 24.10.2020 r.pdf1.4 MBPOBIERZ
Licencja na świadczenie usług transportu kolejowego w Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym – Krajowa licencja nr WPO/188/2010POBIERZpdf2.0 MBLicencja na świadczenie usług transportu kolejowego w Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym – Krajowa licencja nr WPO/188/2010pdf2.0 MBPOBIERZ
Decyzja Nr DRRK-WKL-900-16/12 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie zatwierdzenia licencji z dnia 6 lipca 2010 r. o nr WPO/188/2010POBIERZpdf1.0 MBDecyzja Nr DRRK-WKL-900-16/12 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie zatwierdzenia licencji z dnia 6 lipca 2010 r. o nr WPO/188/2010pdf1.0 MBPOBIERZ
Decyzja Nr TTN-0211-C-04/2011 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie akceptacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w Transporcie Kolejowym Przewoźnika kolejowego z dnia 2 marca 2011POBIERZpdf0.1 MBDecyzja Nr TTN-0211-C-04/2011 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie akceptacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w Transporcie Kolejowym Przewoźnika kolejowego z dnia 2 marca 2011pdf0.1 MBPOBIERZ
Polityka Zintegrowanego Systemu ZarządzaniaPOBIERZpdf0.2 MBPolityka Zintegrowanego Systemu Zarządzaniapdf0.2 MBPOBIERZ
Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015POBIERZpdf1.1 MBCertyfikat PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015pdf1.1 MBPOBIERZ
Certyfikat ISO 45001:2018POBIERZpdf0.3 MBCertyfikat ISO 45001:2018pdf0.3 MBPOBIERZ
Certyfikat zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie 2021-ECM-00087POBIERZpdf0.4 MBCertyfikat zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie 2021-ECM-00087pdf0.4 MBPOBIERZ
Data Autor Zmiana
2024/01/11 10:21 Patrycja Majchrzak-Krawiec ---
2022/09/08 9:09 administrator Aktualizacja treści
2022/05/13 11:14 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2022/05/13 11:09 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2022/02/10 9:42 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/11/16 9:20 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/11/04 14:11 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/10/29 9:34 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/10/08 9:08 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2021/10/08 9:01 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2020/11/25 9:17 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2020/11/20 13:49 Patrycja Majchrzak-Krawiec Modyfikacja treści
2020/11/20 13:37 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2020/10/13 8:43 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2020/10/06 9:56 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2020/08/28 12:13 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/28 12:13 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/27 14:58 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/13 12:03 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/13 12:03 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/13 12:03 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/07 11:25 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/07 11:25 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/05 10:30 Patrycja Majchrzak ---