Brak dostępu do internetu

Sprawdź połączenie z siecią aby kontynuować.

Proszę nie wyłączać tego okna

Po ponownym podłączeniu, będzie można kontynuować przeglądanie.

logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
Infolinia: 19757
Opłata za połaczenie zgodna z cennikiem operatora
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje publiczne

Kontrole z 2022 roku

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.1.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 03.02.2022 r.
Zakres kontroli: Ocena przestrzegania przepisów przeciwepidemicznych zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.), w związku ze zgłoszeniem interwencji z dnia 19 stycznia 2022 r.
Zalecenia pokontrolne: Dopilnować stosowania przepisów prawa odnoszących się do obowiązującego w Polsce stanu epidemii wywołane zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W terminie do 17 lutego 2022 r. zobowiązuje się Spółkę do przekazania informacji Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu, jakie widzi możliwości techniczne wydzielenia strefy dla swoich pracowników celu bezpieczeństwa w trakcie trwania epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.2.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 17.01.2022 r. do 18.01.2022 r.
Zakres kontroli: 1) przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy; 2)stan techniczny i utrzymanie pojazdów kolejowych, w tym wyposażenie pojazdów w urządzenia pokładowe systemu ETCS.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości. Poinformowanie pisemnie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „Prezesem UTK” (za pośrednictwem Dyrektora Oddziału Terenowego w Poznaniu) o wykonaniu uwag i wniosków oraz przedstawienie stosownych dowodów dokumentujących zrealizowane działania/usunięte nieprawidłowości – w terminie do dnia 28 lutego 2022 r.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.3.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniach 02.02.2022 r. oraz 04.02.2022 r.
Zakres kontroli: 1) przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy, 2) stan techniczny i utrzymanie pojazdów kolejowych.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości. Poinformowanie pisemnie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „Prezesem UTK” (za pośrednictwem Dyrektora Oddziału Terenowego w Poznaniu) o wykonaniu uwag i wniosków oraz przedstawienie stosownych dowodów dokumentujących zrealizowane działania/usunięte nieprawidłowości – w terminie do dnia 10 kwietnia 2022 r.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.4.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 21.03.2022 r.
Zakres kontroli: Przeprowadzenie audytu dotyczącego sprawdzenia rocznego rozliczenia Rekompensaty Finansowej z uwzględnieniem udzielonej pomocy finansowej w związku z epidemią COVID-19 przekazanej Operatorowi kolejowemu – Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – na podstawie umowy nr DT/III/108/2020 z 10 grudnia 2020 r. na realizację pasażerskich przewozów kolejowych w I Okresie Rozliczeniowym.
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.5.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 25.03.2022 r.
Zakres kontroli: Audyt w Instytucji Zarządzającej – Zarządzie Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Zalecenia pokontrolne:

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.6.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 28.04.2022 r.
Zakres kontroli: Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy.
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.7.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 25.05.2022 r. do
Zakres kontroli: Naprawy, eksploatacja, przeglądy techniczne, stan techniczny i sanitarny wydzierżawionych pojazdów szynowych.
Zalecenia pokontrolne:


Udostępnij: Facebook
Zapisz:
Data Autor Zmiana
2022/06/10 11:56 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2022/06/10 10:24 Patrycja Majchrzak-Krawiec ---
2022/06/01 9:51 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2022/05/17 10:22 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2022/05/11 11:06 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2022/05/11 9:37 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2022/03/07 12:16 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2022/03/07 12:01 Patrycja Majchrzak-Krawiec Dodanie treści