Brak dostępu do internetu

Sprawdź połączenie z siecią aby kontynuować.

Proszę nie wyłączać tego okna

Po ponownym podłączeniu, będzie można kontynuować przeglądanie.

logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj BIP Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106
Biuletyn Informacji Publicznej

O spółce

Organy spółki

Organami Spółki są:
Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników.

Kompetencje, tryb pracy i inne zagadnienia dotyczące organów Spółki określają:
1) Ustawa z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych,
2) Umowa Spółki,
3) Regulaminy i uchwały organów Spółki,
4) Inne przepisy prawa.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, natomiast Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad wszystkimi dziedzinami jej działalności.

Zarząd

Prezes Zarządu

Marek Nitkowski

Członek Zarządu

Mikołaj Grzyb

Rada nadzorcza

Marian Duszyński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Izabela Witkiewicz

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Dorota Dziopak

Sekretarz Rady Nadzorczej

Małgorzata Ratajczak

Członek Rady Nadzorczej

Adrian Król

Członek Rady Nadzorczej

Franciszek Marszałek

Członek Rady Nadzorczej

Rafał Marek

Członek Rady Nadzorczej

Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie Wspólników stanowi Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego posiada 100% wartości nominalnej udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) Zgromadzenie Wspólników podjęło w dniu 17 czerwca 2021 r. uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki pod firmą Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W sekcji 'Pliki do pobrania' publikujemy uzasadnienie ww. uchwały.

Pliki do pobrania

załącznik do uchwały nr 204 NZW - uzasadnienie podwyższenia wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Koleje Wielkopolskie sp. z o. o.POBIERZpdf0.1 MBzałącznik do uchwały nr 204 NZW - uzasadnienie podwyższenia wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Koleje Wielkopolskie sp. z o. o.pdf0.1 MBPOBIERZ
załącznik do uchwały nr 204 NZW - uzasadnienie podwyższenia wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Koleje Wielkopolskie sp. z o. o. - skanPOBIERZpdf0.9 MBzałącznik do uchwały nr 204 NZW - uzasadnienie podwyższenia wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Koleje Wielkopolskie sp. z o. o. - skanpdf0.9 MBPOBIERZ
Data Autor Zmiana
2022/09/08 9:11 administrator Aktualizacja treści
2021/06/24 15:04 Patrycja Majchrzak-Krawiec Aktualizacja treści
2020/09/18 14:26 Patrycja Majchrzak Aktualizacja treści
2020/09/18 14:26 Patrycja Majchrzak ---
2020/09/07 10:23 administrator ---
2020/08/27 15:21 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/24 11:46 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/24 11:45 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/24 11:44 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/24 9:46 administrator ---
2020/08/13 12:04 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/13 11:40 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/10 14:07 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/10 14:04 Patrycja Majchrzak ---
2020/08/05 10:31 Patrycja Majchrzak ---